Wydawnictwo Akademii Leona Koźmińskiego publikuje podręczniki akademickie i monografie autorstwa pracowników naukowych ALK. Oferta wydawnicza obejmuje publikacje z zarządzania, przedsiębiorczości, prawa, socjologii i in.

Korzystają z nich studenci, wykładowcy oraz praktycy.

Współpracujemy z renomowanymi wydawcami, takimi jak Wolters Kluwer Polska, Wydawnictwo Naukowe PWN , Wydawnictwo Poltext, Wydawnictwo Scholar. Korzystając z ich doświadczeń, mamy gwarancję, że na polskim rynku wydawniczym znajdą się publikacje, zawierające aktualną wiedzę i mające wysoki poziom edytorski.

Podobnie jak w przypadku naszych czasopism politykę open access stosujemy też w przypadku książek.

Po upływie czasu dystrybucji w tradycyjnej papierowej formie publikacje trafiają w swojej elektronicznej postaci do repozytorium ALK.

Najnowsze publikacje wydane we współpracy z wydawnictwami zewnętrznymi:

Sabina Kołodziej (2023). Między niechęcią a obowiązkiem. O postawach motywacyjnych podatników. Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Aneta Hryckiewicz (2023). Pośrednictwo finansowe bez tradycyjnych banków. Szanse i zagrożenia. Poltext.

Miłosz Miszczyński (2023). Współtworzenie wartości. Cyfrowy sektor kreatywny. Wydawnictwo Naukowe Scholar.